KALİTE DEĞERLENDİRME SİSTEMİ (KALDES) ANKETİ

14.04.2021
Valiliğimiz İl Kalite Koordinasyon Kurulu’nca yürütülen faaliyetler kapsamında; Valiliğimiz sorumluluk alanındaki tüm kamu kurumlarının kaynaklarının verimli kullanımı, hizmet kalitelerinin ve etkinliklerinin arttırılması, vatandaş odaklı hizmet anlayışının geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu amaca yönelik olarak hazırlanan, aynı zamanda kurumlar arası bilgi ve deneyim anlayışını geliştiren “Kalite Değerlendirme Sistemi(KALDES)” Dokuz Eylül Üniversitesi işbirliği ve Kurumların da katkılarıyla yeniden revize edilmiştir. 

 

Görüş ve önerileriniz, sizlere daha kaliteli bir hizmet vermek ve paydaşlarımızın memnuniyeti artırmak üzere yapacağımız iyileştirme çalışmalarında temel hareket noktamızı oluşturacaktır. Kurumsal Özdeğerlendirme çalışmalarımıza sağlayacağınız katkı ve destek için şimdiden teşekkür ederiz.

Yukarıdaki hedefler ve ilkeler doğrultusunda Kalite Değerlendirme Sisteminde yer alan;
 

Hizmet Alan Anketi: Kaymakamlığımızdan bizzat hizmet alan kişi/kişilerin verilen hizmetlerden memnuniyet ve bu ölçümler sonucunda hizmet kalitesini arttıracak eylemlerin planlanmasını hedefler. Vatandaş mutluluğunu ilke edinen bir kamu yönetimi anlayışı, Devlet-Vatandaş ilişkilerini olumlu ve iş birliğine dayalı bir konuma getirecektir düzeylerini ölçmeyi tarafından doldurulacaktır.

Toplumla İlgili Memnuniyet Anketi: Kaymakamlığımız hizmetlerinden doğrudan hizmet almayan veya dolaylı yoldan faydalanan kişilerin/kesimlerin memnuniyet düzeylerini ölçmeyi ve bunun sonucunda Kurumun topluma yönelik faydalarını ve tanınırlığını arttırmayı hedeflemektedir

Çalışan Memnuniyet Anketi: Genel olarak çalışanlarımızın kurum ve kurumda çalışmaya ilişkin memnuniyet düzeylerini, kuruma ve birlikte çalıştıkları kişilere olan bağlılıklarını ölçmeyi ve bu ölçümler sonucunda çalışanların memnuniyet ve bağlılıklarını artıracak eylemlerin planlanmasını hedefler.

Anket için aşağıdaki linke tıklayınız:

  http://izkalite.gov.tr/izdisanketbirim.aspx?rfr=8c33c1fe-5636-494e-afb5-a3c7848d6d5e&dgr=79