Duyurular

KARAR 8
OKUL SPORLARI TERTİP KOMİTESİNİN 06 ŞUBAT 2017 TARİHİNDE ALINAN KARAR GEREĞİ ;
06 Şubat 2017 tarihinden itibaren yapılacak tüm teknik toplantılara en az 1(bir)  okul temsilcisinin katılım zorunluluğu getirilmiş olup, teknik toplantıda temsilcisi olmayan okullar fikstüre dahil edilmeyecektir.

KARAR 7
ÇOK ÖNEMLİ DUYURU:
     Okul Spor Faaliyetleri kapsamında bulunan   takım sporlarına ait  fikstürler yayınlandıktan  sonra, bazı okul takımlarının  fikstürdeki   müsabaka  gün ve saatlerini beğenmedikleri,  bu çerçevede  bazı okul takımlarının müsabakalarının aynı günlere  denk getirilmemesi gerektiğini,  diğer bazı okul takımlarının ise  müsabakaların aynı güne  denk getirilmesi gerektiğini   sözlü ve mail yoluyla iletmektedirler.    Ancak,   her bir okul takımının isteği doğrultusunda  fikstür oluşturulması  maalesef mümkün olamamaktadır.  ÖNEMLE DUYURULUR !!!

KARAR 6
O
kul spor faaliyetlerinin işleyiş gereği;  okul müdürlüklerince,  okul sporları bilgi yönetim sistemi üzerinden   yapılan başvurulara  göre, sonuç bildirim tarihleri de dikkate alınarak, gerçekleştirilen  branş teknik toplantı ve kura çekimleri  sonrasında  düzenlenen fikstürler dahilinde gerçekleştirilmektedir.

        Ancak,  okul spor faaliyetleri ile ilgili bazı  sıkıntılar yaşanmakta olup;  bu bağlamda;  başvuru yapan bazı  okullar,  ilgili branşlarda  fikstürlere dahil edilmelerine rağmen, ya müsabakalara gelmemekte  ya da  müsabaka günü bir takım gerekçelerle  fikstürden çekildiklerini bildirmektedirler.            Bu durumda,  oluşturulan fikstür gruplarının yapısı tamamen bozulmakta  ve   spor salonu ve sahalarda  gereksiz yere  hakem ve personel görevlendirilmekte olup, aynı zamanda kamu kaynaklarının israfına yol açmakta  ve  ayrıca  oynayacak karşı takımlar  mağdur edilmektedir.

          Bu itibarla,  okul spor faaliyetleri kapsamında bulunan herhanbir branş için yapılacak  teknik toplantı ve kura çekimi tarih ve yerinin;  İl Milli Eğitim Müdürlüğü kanalıyla  okullara yazılı olarak bildirilmesi ve  ayrıca İl Müdürlüğümüz web sayfasında bulunan okul sporları modülünde yayınlanması  akabinde,  ilgili okul yetkilileri;  belirtilen tarih ve saatte teknik toplantıya  katılmadıkları  taktirde,  bu  okullar  hiçbir suretle  fikstür ve müsabaka programlarına dahil edilmeyecektir.  Ancak,  bu okullar müsabakalara katılacak olmakla beraber  bir takım sebeplerle  teknik toplantıya katılamayacaklarını  yazılı olarak veya mail yoluyla (izmirokulsporlari@hotmail.com) teknik toplantı tarihine en geç 2 gün kala bildirmeleri halinde  bu okullar fikstürlere dahil edilebilecektir.

KARAR 5
FİKSTÜRLÜ BRANŞLARI GÜNLÜK OLARAK FİKSTÜR SEKMESİNDEN TAKİP EDİP 
RAKİBİNİZİN ÇEKİLİP ÇEKİLMEDİĞİNİ ÖĞRENEBİLİRSİNİZ!!!
AKSİ HALDE DOĞACAK TÜM AKSAKLIKLARDAN OKULLAR SORUMLU OLACAKTIR.
FİKSTÜRDE MÜCBİR SEBEPLER DIŞINDA MÜSABAKA DEĞİŞİKLİĞİ KESİNLİKLE YAPILMAYACAKTIR


KARAR 4
EK-5 TAAHHÜT BELGESİ.docx
2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA OKUL MÜSABAKALARINA KATILMAK İSTEYEN OKULLAR; BRANŞ BAŞVURULARINI, LİSANSLARINI  VE ESAME LİSTELERİNİ BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİREBİLİRLER... YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA TÜM OKULLARIMIZA BAŞARILAR DİLERİZ..

KARAR 3 


KARAR 2
Geçmiş yıllarda sporcu öğrencilerin sağlık uygunluğunu ve veli iznini gösteren EK-5 belgeleri okul müdürlüklerince düzenlenmekte ve bu belgeler okullar tarafından üst yazı ekinde İl Müdürlüğümüze iletilmekte idi. Bu yıldan itibaren EK-5 belgeleri ve sağlık raporları ilgili Yönetmelik maddesi çerçevesinde yine okullar tarafından düzenlenecek olmakla birlikte, söz konusu belgeler İl Müdürlüğümüze intikal ettirilmeyecektir. Müsabakalar öncesinde  aşağıya eklenmiş olan EK-5 TAAHHÜT BELGESİ hakem heyetlerine iletilecektir. Bu bağlamda; EK-5 belgelerinin düzenlenmesi ve birer suretlerinin saklanması yükümlülükleri; Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliğinin 15 .Maddesi doğrultusunda tamamen okul müdürlüklerine verilmiş olup,  doğacak bütün risk ve sorumluluklar okul müdürlüklerine ait olacaktır. 

KARAR 1
Okul Spor Faaliyetlerine katılacak sporcu öğrencilerin sağlık raporlarının düzenlenmesi hususunda yaşanan problemler sebebiyle, Genel Müdürlüğümüz ve Sağlık Bakanlığı ile bu sorunların giderilmesi amacıyla yapılan çalışmalar neticesinde; Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, sağlık raporlarının düzenlenmesine ilişkin 2014/29 sayılı genelge yayımlanmış ve sporcu lisansı çıkarmak amacıyla düzenlenecek rapora ilişkin hususların nasıl işleyeceği belirlenmiştir.

Bu mevzuat değişiklikleri sonucunda ekte suretleri gönderilen, Sağlık Bakanlığının 2014/29 sayılı genelgesi gereğince, sporcu lisansı almak amacıyla sağlık muayenesi yaptıracak sporcu öğrenciler ;

1-“Kişiye Ait Sağlık Bilgi Formu”nun  (Sağlık Bakanlığı EK-6)  sporcu öğrencinin velisi/vasisi tarafınca  temin edilip doldurulması, (EK 6 form hekimde kalacaktır.)

2-Doldurulan bu form ile Aile Hekimliğine 
 
müracaat edilmesi, Sağlık Raporu”nun  hekimden alınması,

3-Spor Genel Müdürlüğü Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği’nin 15 inci maddesi gereğince  lisansları çıkarılacak sporcu öğrencilerin Spor Genel Müdürlüğü Okul Spor Faaliyetleri (EK 5 ) formuna eklenmesi suretiyle sağlık raporlarını tamamlamış olacaklardır.

SAĞLIK BAKANLIĞI EK-6.docx?