Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın birlikte düzenlediği Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme projesinde üçüncü aşamaya gelindi. Proje kapsamında geleceğin yıldızları henüz ilkokuldayken keşfediliyor. Çalışmalarımız ;Soner Coşan Atletizm Salonu ,Atatürk Spor Kompleksi, Halkapınar Spor Salonu, Bornova Cimnastik Salonunda başladı. Çoklu branş eğitimine devam edecek öğrencilerin seçimi 3000 kişi arasından yapıldı ve 945 öğrenci branş eğitimine devam etmeye hak kazandı.

Üçüncü aşamada çoklu branş gelişimini içeren spor eğitimi çalışma programı uygulanacak. Eğitsel oyunlar, takım sporları, fitness, raket sporları, bireysel sporlar, beceri ve koordinasyon alanlarında yetenekleri test edilen öğrencilerin ölçüm sonuçları diğer aşamalarda olduğu gibi Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın veri tabanına kaydedilecek.

YETENEKLİ SPORCULAR BRANŞLARA YÖNLENDİRİLECEK

İzmir’de 3000 öğrenci arasından taranarak belirlenen yetenekli öğrencilerin branşları üçüncü aşama sonunda belli olacak. Bu aşamaya gelen 945 öğrenci testleri başarıyla geçerse öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda uygun görülen branşlara yönlendirilecek.

 “BAŞARILI SPORCULAR BU PROJEDEN ÇIKACAK”

 Yetenek taramasında keşfedilen öğrenciler Türk sporunun altyapısını oluşturacak, gelecekte olimpiyatlar ve uluslararası şampiyonalarda başarılı sporcuların bu projeden çıkacak.

 “Çoklu Branş Gelişimini İçeren Spor Eğitimi” Modülü- İleri Düzey (Modül-3) (08-10 Yaş Grubu Kız Ve Erkek Çocuklarına Yönelik Programı)

Sporcu Eğitimi ve Gelişimi Programı, Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında planlanan eğitim süreci aşamasında, 08-10 yaş grubu kız ve erkek öğrencilere yönelik uygulanmak üzere hazırlanan ve 12 aylık temel spor eğitimi sürecini kapsayan, kendi içerisinde birbirini takip eden üç aşamadan oluşan, uzun süreli ve çoklu branş eğitim modelini içeren temel spor eğitimi programıdır.

 Sporcu eğitimi ve gelişimi programı, uzun süreli sporcu gelişimi ve çoklu beceri eğitim yaklaşımlarını içermektedir. Uzun süreli sporcu gelişimi yaklaşımı, yetenekli sporcuyu arama, bulma ve geliştirme, elit sporcu yetiştirebilme ve üst düzey sporda başarılı olma açısından oldukça önemli rol oynamaktadır. Sporcu eğitimi ve gelişim programı, kendi içerisinde birbiriyle bağlantılı üç eğitim modülünden oluşmaktadır.

Bu eğitim modülleri sırasıyla; Modül-1,sporda özel yetenekli sporcular için Temel Hareket Becerileri Eğitimi ve Gelişimi modülü- Temel Düzey; Modül-2, Spora Özgü Temel Eğitim ve Hareket Becerileri Gelişimi Modülü- Orta Düzey; Modül-3, Çoklu Branş Gelişimini İçeren Spor Eğitimi Modülü-İleri Düzeydir. Spora olan yatkınlıkları belirlenen çocukların spor dallarına olan eğilimlerini belirlemeye yönelik hazırlanmış olan Modül-3, “Çoklu Branş Gelişimini İçeren Spor Eğitim Modülü-(İleri Düzey)” olarak adlandırılmaktadır

Modül 3, 08-10 yaş grubu çocukların gelişim özelliklerine uygun olarak, çocukların spora özgü temel becerilerini öğrenmelerini ve spor dallarına özgü temel becerileri kazandırmak amacıyla hazırlanmıştır.

 Bu modülün temel amaçlarından birisi de çocukların fiziksel okuryazarlık düzeylerini arttırmaktır. Modül 3 aracılığıyla çocuklar, Modül 1 ve Modül 2’de öğrenilip pekiştirilen temel hareket becerileri, fiziksel uygunluk, motorik ve koordinatif yetileri, spor dallarına özgü temel becerilerle daha gelişmiş etkinlik ve oyunlarda uygulama fırsatı bulacak ve daha az hata ile daha akıcı düzeyde hareketleri ve becerileri sergileme fırsatına sahip olacaklardır. Bu modül aynı zamanda çeşitli spor dalları ile bu spor dallarına özgü oyunları, stratejik ve taktik anlayışının gelişimine de olanak vermektedir. Böylece, çocukların yatkın oldukları spor dallarına özgü yavaş yavaş yönlendirilmeleri için zemin hazırlanması hedeflenmektedir.

Çoklu Branş Gelişimini İçeren Sportif Eğitim Modül Programı ektedir.


Çoklu Branş Eğitimi Program.xlsx