İlk ve ortaöğretim çağındaki sporcu öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın gerçekleştirdiği ortak çalışma neticesinde sportif başarılar elde ederlerse  değerlendirme kriterleri içinde ilave bir puan alarak ödüllendirilecek.

Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında, Avrupa Gençlik Olimpik Festivali (EYOF) ile Dünya Gençlik Olimpiyatlarında ve Ulusal Spor Faaliyetlerinde başarılı olan genç sporcular, diğer koşullarının da uygun olması halinde bu imkândan yararlanabilecek.

Başarılı sporcu öğrenciler, MEB’e bağlı Özel Öğretim kurumlarında ücretsiz okuyabilecek

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğindeki değişiklikle başarılı sporcular MEB’e bağlı Özel Öğretim kurumlarında (Okul Öncesi Eğitim, İlköğretim, Ortaöğretim, Özel Eğitim Okulları ile Çeşitli Kurslar, Özel Öğretim Kursları, Uzaktan Öğretim Yapan Kuruluşlar, Motorlu Taşıt Sürücü kursları, Hizmet İçi Eğitim Merkezleri, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, Sosyal Etkinlik Merkezleri, Mesleki Eğitim Merkezleri ile benzeri Özel Öğretim Kurumları) ücretsiz okuma imkânına kavuştu.

5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanun’unun 13. maddesinde “Özel Öğretim Kurumları, öğrenim gören öğrenci sayısının yüzde üçünden az olmamak üzere ücretsiz öğrenci okutmakla yükümlüdürler. Bu kapsamda harp veya vazife malulü sayılanların ilk ve orta öğretim çağındaki çocukları ile haklarında korunma, bakım veya barınma kararı verilen çocuklara öncelik verilir” hükmü bulunmaktadır. Ancak, öncelik verilenlerin başvurmaması halinde kontenjanların tamamından diğer öğrenci ve kursiyerler yararlandırılır.  Bu sayede boş kontenjanlara başvuru yapma durumunda sporcu öğrenciler avantajlı hale getirildi.

Başarılı sporcu öğrenciler, hangi kriterlere göre puan alacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenen kriterler neticesinde olimpik veya paralimpik branşlarda ulusal ve uluslararası yarışmalarda başarı elde ettiği bakanlık tarafından belgelendirilen sporculara ilave 50 puan kazandıran bir düzenleme yapılmıştır.

19 Şubat 2020 tarihli ve 31044 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile, 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı  Özel  Öğretim  Kurumları  Yönetmeliği  ekinde  yer  alan  "Ek-7  Özel  Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak Öğrenci ve Kursiyer Formu" ve "Ek-8 Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak Öğrenci ve Kursiyer Başvuruları Değerlendirme Formu"nda değişiklik yapılarak, Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenen kriterler dahilinde olimpik veya paralimpik branşlarda ulusal veya uluslararası yarışmalarda başarı elde ettiği Gençlik ve Spor  Bakanlığınca  belgelendirilen  sporcuların  da  özel  öğretim  kurumlarından  ücretsiz faydalanabilmeleri imkanı getirilmiştir.   Yapılan düzenleme ile, "Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak Öğrenci ve Kursiyer Başvuruları Değerlendirme Formu" kapsamında;

 Buna göre sporcu öğrenci;

*Ulusal spor faaliyetlerinde dereceye girenlerden altın madalya alanlara +20 puan, gümüş madalya alanlara +15 puan, bronz madalya alanlara +10 puan,  

*Avrupa  Gençlik  Olimpik  Festivali  (EYOF)  ile  Dünya  Gençlik  Olimpiyatlarında dereceye girenlerden altın madalya alanlara +30 puan, gümüş madalya alanlara +20 puan, bronz madalya alanlara +15 puan,

*Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında Dereceye Girip Altın Madalya almışsa + 50 puan, Gümüş Madalya almışsa + 40 puan ve bronz madalya almışsa + 30 puan,

 Avrupa Gençlik Olimpik Festivali (EYOF) ile Dünya Gençlik Olimpiyatlarında Dereceye Girip Altın Madalya almışsa + 30 puan, Gümüş Madalya almışsa + 20 puan ve Bronz Madalya almışsa + 15 puan,

 Ulusal Spor Faaliyetlerinde Dereceye Girip Altın Madalya almışsa + 20 puan, Gümüş Madalya almışsa + 15 puan, Bronz Madalya almışsa + 10 puan alacak.

  OLİMPİK VE PARALİMPİK SPOR DALLARINDA ÖZEL OKULLARA BURSLULUK BAŞVURUSU YAPILABİLECEK ULUSAL SPOR FAALİYETLERİ LİSTESi Ektedir.

 

özel 3.pdf