Sicil Lisans ve Spor Kulüpleri işlemleri

Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Yönetmeliği 14.12.2019 tarihli ve 30978 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan Yönetmelik gereğince, federasyonlar tarafından hazırlanan sporcu lisans, vize ve transfer talimatları Bakanlığımız Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü web sitesinde kurumsal menü altında bulunan federasyon mevzuatları sayfasında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer İşlemleri Federasyon Talimatlarına Göre Yapılacaktır.

Federasyonların Yeni Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Talimatları için linki tıklayınız.

https://shgm.gsb.gov.tr/Federasyonlar/28/3/Federasyonlar

  

İZMİR’İN 30 İLÇESİNDE SİCİL LİSANS İŞLEMLERİ (TESCİL-VİZE-DÖNÜŞÜM- İL İÇİ TRANSFER) İLÇE MÜDÜRLÜKLERİMİZ BÜNYESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMEKTEDİR!!!

 

Sicil Lisans hizmeti veren (İlçe Müdürlükleri ) birimlerimizin iletişim bilgileri için tıklayınız...

  

Kulüp lisansı

 • Sağlık Raporu (Durum bildirir Z02.5 kodu olan tek hekim raporu ya da özel hastaneden alınan kişinin spor yapmasında engel yoktur ibaresi veya lisans çıkartmasında engel yoktur ibaresi olan mesul müdür onaylı rapor.)
 • Bilardo, Bocce,Bowling Ve Dart, Briç, E-spor, İzcilik  Federasyonlarının Lisans İşlemleri İçin Sağlık Beyanı (Sağlık beyanı  e-devlet üzerinden verilecektir.)
 • 3 Adet Vesikalık Fotoğraf (Güncel)
 • Kimlik Fotokopileri (Sporcu/veli/vasi)
 • Yüzme, Triatlon, Yelken, Kano, Modern Pentatlon ve Rafting Branşları İçin Yüzme Bildiğine Dair Beyan (Yüzme beyanı  e-devlet üzerinden verilecektir.)
 • Branşınızın Bağlı Olduğu Federasyonun Talimatını Mutlaka Okuyunuz.

 

 Ferdi lisans

 • Sağlık Raporu (Durum bildirir Z02.5 kodu olan tek hekim raporu ya da özel hastaneden alınan kişinin spor yapmasında engel yoktur ibaresi veya lisans çıkartmasında engel yoktur ibaresi olan mesul müdür onaylı rapor.)
 • Bilardo, Bocce,Bowling Ve Dart, Briç, E-spor, İzcilik  Federasyonlarının Lisans İşlemleri İçin Sağlık Beyanı (Sağlık beyanı  e-devlet üzerinden verilecektir.)
 • Yüzme, Triatlon, Yelken, Kano, Modern Pentatlon ve Rafting Branşları İçin Yüzme Bildiğine Dair Beyan (Yüzme beyanı  e-devlet üzerinden verilecektir.)
 • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf ( Ferdi lisans için)
 • Kimlik Fotokopileri (Sporcu/veli/vasi)
 • Branşınızın Bağlı Olduğu Federasyonun Talimatını Mutlaka Okuyunuz.

  

Vize

 •  Basketbol, Buz Hokeyi, Sualtı Sporları, Voleybol   Federasyonlarının Vize İşlemleri İçin Sağlık Raporu (Durum bildirir Z02.5 kodu olan tek hekim raporu ya da özel hastaneden alınan kişinin spor yapmasında engel yoktur ibaresi veya lisans çıkartmasında engel yoktur ibaresi olan mesul müdür onaylı rapor.)
 • Ücret Alan Federasyonlar İçin Yatırılacak Ücret Dekontu  (Lisans Çıkaracağınız Federasyon Vize İşleminden Ücret Talep Ediyorsa Linke Tıklayarak https://shgm.gsb.gov.tr/Federasyonlar/28/3/Federasyonlar Talimatın Ek-4 Kısmına ve Federasyonun Banka Bilgilerine Bakıp,  Vize Ücretini Ödedikten Sonra Dekontu Çıktı Almanız Gerekmektedir.)
 • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Dağcılık Federasyonu lisansları İçin Kulüple İlişiğini Gösteren Belge
 • Branşınızın Bağlı Olduğu Federasyonun Talimatını Mutlaka Okuyunuz.

 

 Sporcu Lisansı Dönüşüm İşlemleri 

 • Spor Kulübü Muvafakat Belgesi (Sporcunun ayrılacağı kulüpten alması gereken belge), Veya Spor Kulübüne Yatırılması Gereken Muvafakat Ücreti (Talimat ekinde bulunan Transfer İşlemi Ücretleri ekinden belirlenir.)
 • 2 Adet vesikalık Fotoğraf
 •  Sporcunun ferdi sporcu olduğunu gösteren belge SPORCUNUN FERDİ SPORCU OLDUĞUNU GÖSTEREN BELGE (il değişikliği ile birlikte ).doc
 •  Basketbol, Buz Hokeyi, Voleybol Federasyonlarının Dönüşüm İşlemleri İçin Sağlık Raporu (Durum bildirir Z02.5 kodu olan tek hekim raporu ya da özel hastaneden alınan kişinin spor yapmasında engel yoktur ibaresi veya lisans çıkartmasında engel yoktur ibaresi olan mesul müdür onaylı rapor.)
 • Branşınızın Bağlı Olduğu Federasyonun Talimatını Mutlaka Okuyunuz.

 

Not: Sporcu lisans dönüşüm işlemleri Federasyon Talimatlarının 7. Maddesine göre yapılır. Adına ilk defa ferdi sporcu lisansı düzenlenen bir sporcu, hiç beklemeden sporcu lisansını kulüp lisansına dönüştürebilir. Kulüp lisansını ferdi lisansa dönüştürdükten sonra lisansını tekrar kulüp lisansına dönüştürmek isteyen sporcular, Federasyon Talimatlarının 7. Maddesinde belirtilen süre şartlarına göre dönüşüm işlemi gerçekleştirebilir.

 

Transfer

 • Basketbol, Buz Hokeyi, Voleybol Federasyonlarının Transfer İşlemleri İçin Sağlık Raporu (Durum bildirir Z02.5 kodu olan tek hekim raporu ya da özel hastaneden alınan kişinin spor yapmasında engel yoktur ibaresi veya lisans çıkartmasında engel yoktur ibaresi olan mesul müdür onaylı rapor.)
 • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Güncel)
 • Branşınızın Bağlı Olduğu Federasyonun Talimatını Mutlaka Okuyunuz.

 

Kulüp – Yabancı Sporcu Lisansı İçin Gerekli Belgeler

 

 •  Transfer Sözleşmesi
 • Sağlık Raporu (Durum bildirir Z02.5 kodu olan tek hekim raporu ya da özel hastaneden alınan kişinin spor yapmasında engel yoktur ibaresi veya lisans çıkartmasında engel yoktur ibaresi olan mesul müdür onaylı rapor.)
 • Yabancı Kimlik Numarası
 •  En Az 1 Yıllık Oturma İzni veya Çalışma İzni
 • Bağlı Oldukları Ülke Federasyonundan İzin Ve Türkçe Tercümesi
 •  Pasaportunun Aslı Veya Noter Tasdikli Sureti
 •  Veli-Vasi İzin Belgesi
 •  3 Adet Güncel Vesikalık Fotoğraf
 • Branşınızın Bağlı Olduğu Federasyonun Talimatını Mutlaka Okuyunuz.

  

 Ferdi– Yabancı Sporcu Lisansı İçin Gerekli Belgeler

 

 • Sağlık Raporu (Durum bildirir Z02.5 kodu olan tek hekim raporu ya da özel hastaneden alınan kişinin spor yapmasında engel yoktur ibaresi veya lisans çıkartmasında engel yoktur ibaresi olan mesul müdür onaylı rapor.)
 •  En Az 1 Yıllık Oturma İzni veya Çalışma İzni
 •  Bağlı Oldukları Ülke Federasyonundan İzin Ve Türkçe Tercümesi
 •  Pasaportunun Aslı Veya Noter Tasdikli Sureti
 •  Veli-Vasi İzin Belgesi
 •  3 Adet Güncel Vesikalık Fotoğraf
 • Branşınızın Bağlı Olduğu Federasyonun Talimatını Mutlaka Okuyunuz.

  

Spor Kartı İçin Gerekli Evraklar

 • Kimlik Fotokopileri (Sporcu/veli/vasi)
 • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Güncel)

 

Not: Bilindiği üzere Spor Kulüplerinin Olağan Genel Kurulları En Çok 3 Yılda Bir Toplanmak Zorunda Olduğundan; Yapılan Genel Kuruldan Sonra Kulüplerin İmza Yetkililerini Kulüp Karar Defterinde Yeni Tarihli Bir Karar Alarak (kulüp karar defterinde alınacak karar içinde “kamu kurum ve kuruluşlarında iş ve işlem yapmaya ve imza atmaya yetkilidir” ifadesi bulunması gereklidir) Sicil Lisans Ve Spor Kulüpleri Birimine Bildirmeleri Zorunludur.

 

Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer İşlemleri Federasyon Talimatlarına Göre Yapılacaktır.

Federasyonların Yeni Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Talimatları için linki tıklayınız.

https://shgm.gsb.gov.tr/Federasyonlar/28/3/Federasyonlar

 

 KULÜP KURULUŞUNDA İSTENEN BELGELER

 • Onaylı Tüzük Örneği (Tüzüğün ilk sayfasında renkler ve varsa kulüp logosu belirtilmiş olmalıdır)
 • Açılacak Olan Branş Ve Branşlar İçin Alınan Karar Örneği
 • Teşkilat ile ilgili kanun tüzük yönetmelik, yönerge, genelge, tebliğ ve emirlere uyulacağını, faaliyette bulunulan gençlik faaliyeti türlerinde ve spor dallarında binicilikte at dâhil olmak üzere kulübe ait malzemelerin, talep halinde, sigorta ettirilmesi ve kullanım sırasında doğabilecek zararların karşılanması şartı ile Teşkilatın emrine tahsis edileceğini belirten taahhütname (sporla ilgili Spor Kulüpleri Tescil Taahhütnamesi Ek-1) SPOR KULÜPLERİ TESCİL TAHHÜTNAME.doc
 • Kulüp Bilgi Formu KULÜP BİLGİ FORMU.docx
 • Tescil işlemi atıcılık, avcılık ve halk oyunları dallarında yapılıyor ise, bulunduğu yerin emniyet müdürlüğünden kulüp merkezinde bulundurulmasına izin verilen silahların özelliklerini ve miktarlarını belirten izin yazısı.
 • Kulüp, kamu kurum ve kuruluşları veya eğitim kurumları bünyesinde kuruluyor ise, ilgili kurum veya kuruluşun vereceği izin yazısı.
 • Kira Kontratı (Kira süresi kulüp kuruluşundan itibaren en az 1 sene olmak zorundadır)
 • İmza Sirküsü (Noterden imza sirküleri çıkarmak için kulüp karar defterinde alınacak karar içinde “kamu kurum ve kuruluşlarında iş ve işlem yapmaya ve imza atmaya yetkilidir” ifadesi bulunması gereklidir)
 • Varsa Kulüp Logosunun Belirtildiği Yazı
 • Sporla ilgili tescil işlemlerinde taahhüt edilen spor dallarında görevlendirilecek antrenörler için 2. kademe, ihtisas kulüpleri için 3.kademe antrenör belgesi
 • Antrenör İle Sözleşme Evrakları (Branşın açılışından itibaren en az 1 senelik sözleşme olmak zorundadır!!!)

  

NOT: Tüm Evraklarda İmza Sirkülerindeki Kişinin İmzası ve Kulübün Kaşesi Olmalıdır.

 

BRANŞ TESCİLİNDE İSTENEN BELGELER

 • Açılacak Olan Branş Ve Branşlar İçin Alınan Karar Örneği
 • Teşkilat ile ilgili kanun tüzük yönetmelik, yönerge, genelge, tebliğ ve emirlere uyulacağını, faaliyette bulunulan gençlik faaliyeti türlerinde ve spor dallarında binicilikte at dâhil olmak üzere kulübe ait malzemelerin, talep halinde, sigorta ettirilmesi ve kullanım sırasında doğabilecek zararların karşılanması şartı ile Teşkilatın emrine tahsis edileceğini belirten taahhütname (sporla ilgili Spor Kulüpleri Tescil Taahhütnamesi Ek-1) (Word)
 • Sporla ilgili tescil işlemlerinde taahhüt edilen spor dallarında görevlendirilecek antrenörler için 2. kademe, ihtisas kulüpleri için 3.kademe antrenör belgesi
 • Tescil işlemi atıcılık, avcılık ve halk oyunları dallarında yapılıyor ise, bulunduğu yerin emniyet müdürlüğünden kulüp merkezinde bulundurulmasına izin verilen silahların özelliklerini ve miktarlarını belirten izin yazısı.
 • Antrenör İle Sözleşme Evrakları (Sözleşme en az 1 senelik olmalıdır.)
 • Antrenmanların Gerçekleştirileceği Açık Adres Bilgisi

  

KULÜP İSİM DEĞİŞİKLİĞİ OLDUĞUNDA İSTENEN BELGELER

 • Dernekler İl Müdürlüğünden Alınan İsim Değişikliği Konulu Resmi Yazı ( Faaliyet belgesi değil. Belgede derneğin eski adının, yeni adının bulunduğu ve bu değişikliğin hangi tarihte yapıldığının bilgisi bulunmalıdır. )

 

  KULÜP KAPATILDIĞINDA İSTENEN BELGELER

 • Derneklerden Alınan Kulüp Kapatma Belgesi

 

  SPOR KULÜPLERİNE YAPILAN NAKDİ YARDIM

 

Spor Kulüplerine Yapılan Nakdi Yardım, Gençlik Ve Spor Kulüpleri Yönetmeliği Üçüncü Kısım Maddelerine Göre Yapılmaktadır.

  

                                                           ÜÇÜNCÜ KISIM

                                                    KULÜPLERE YARDIM

Yardım Şekilleri

Madde 34-  Kulüplerin faaliyetlerini daha iyi bir şekilde yürütebilmelerini sağlamak amacıyla Genel Müdürlük bütçesinde yer alan yardım ödeneği;

a) Spor malzemesi, araç ve gereç,

b) Tesis yapımı, bakımı ve onarımı,

c) Tüzüklerindeki amaç doğrultusunda eğitim, bilim, kültür ve sanat faaliyetleri,

d) Sağlık hizmetleri,

e) Sigortalama ve sosyal güvenlik hizmetleri,

f) Kira ve benzeri zorunlu giderler,

için kullanılmak üzere il müdürlükleri aracılığıyla kulüplere ayni ve nakdi olarak aktarılabilir.

Madde 35-  Kulüplerden;

a) Genel Müdürlükçe tescili yapılmayanlar,

b) Kayıt ve tescili silinenler,

c) Kuruluş amaçları doğrultusunda faaliyet göstermeyenler,

d) Mahalli veya deplasmanlı liglere katılmayanlar,

e) Spor faaliyetleri için antrenörü, gençlik faaliyetleri için gençlik lideri ve eğitmeni olmayanlar antrenör, gençlik lideri, eğitmen bulunmadığı sürece,

f) Saha kapatma cezası olanlar bir yıl süreyle,

g) Mahalli ve deplasmanlı liglere katılma başvurusunda bulunup sonradan çekilenler iki yıl süreyle,

h) Şike yaptıkları mahkeme kararı ile tespit edilenler beş yıl süreyle,

ayni ve nakdi yardımlardan yararlanamazlar. (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen durumlarda ise kulüplerin bu durumları devam ettiği sürece ayni ve nakdi yardımdan yararlanamazlar.

Madde 36-  Gençlik ve spor kulüpleri; yardım talebi gerekçesini belirterek içinde bulunulan yılın Ekim ayı sonuna kadar bulundukları yerin il müdürlüğüne veya Genel Müdürlüğe başvuruda bulunurlar. Başvurular il müdürlüklerince 15 Kasım’a kadar Genel Müdürlüğün ilgili birimlerine gönderilir.

Spor ve gençlik faaliyetleri için yardımlarda eşitlik ilkesi esastır. Yardımlar; her yıl faaliyet türüne göre Genel Müdür onayıyla verilir. Yardımın amacı dışında kullanımının tespiti durumunda, yardım kesilerek iki yıl yardım yapılmaz. Yapılan yardımlar geri alınır.

Madde 37-  Yardımın ilgili kulübe aktarılabilmesi için aşağıdaki belgelerin il müdürlüklerine verilmesi zorunludur:

a) Nakdi yardımlarda, kulüp alındı belgesi.

b) Dernekler Yönetmeliğinin (Ek-15)’ine göre bastırılan Ayni Bağış Alındı Belgesi.

c) Yetki belgesi.

Yardımla ilgili harcama belgeleri, harcamanın yapılmasını takip eden on beş gün içinde kulübün bağlı bulunduğu il müdürlüğüne verilir. Harcama belgeleri genel denetim için saklanır.

  

NOT: NAKDİ YARDIM ALMIŞ OLAN SPOR KULÜPLERİNİN, YARDIMA AİT HARCAMA EVRAKLARINI SİCİL LİSANS VE SPOR KULÜPLERİ BİRİMİNE TESLİM ETMELERİ ZORUNLUDUR. HARCAMA EVRAKLARI TESLİM EDİLMEDEN TEKRAR NAKDİ YARDIM ÇIKMASI HALİNDE YENİ ÇIKAN NAKDİ YARDIM KULÜPLERE ÖDENMEYECEKTİR.

  KULÜPLERE YAPILACAK NAKDİ YARDIM İÇİN İSTENECEK BELGELER

NOT: İŞLEM SIRASINDA KULÜP KAŞESİNİN YETKİLENDİRİLEN KİŞİ TARAFINDAN GETİRİLMESİ ZORUNLUDUR.