Kulüp İşlemleri

 
 Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Yönetmeliği 14.12.2019 tarihli ve 30978 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan Yönetmelik gereğince, federasyonlar tarafından hazırlanan sporcu lisans, vize ve transfer talimatları Bakanlığımız Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü web sitesinde kurumsal menü altında bulunan federasyon mevzuatları sayfasında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Ayrıca, federasyonların kendi resmi internet sitesi talimatlar kısmında yayınlamaya başlanmıştır.

Yeni talimatlara göre evrakların eksiz getirilmesi ve 3289 sayılı kanunun 22.maddesine göre tescil, vize, dönüşüm ve transferde z02. 5 kodu ile spor yapmasına sakınca yoktur ibareli sağlık raporu getirilmesi önemle tüm kamuoyuna duyurulur!

YENİ TALİMATNAME VİZE ÜCRETLERİ -.docx

 


Yönetmelik Değişikliği Nedeniyle Düzenlenen Yeni Sistem Sağlık Raporu İçin Tıklayınız

•ÖNEMLİ: 
Lisans  işlemlerinde aşağıdaki bilgileri getirmeyenlerin işlemleri keskinlikle yapılmayacaktır.  
 
•İletişim Bilgileri; Sporcularla iletişim kurulabilmesi amacıyla, tescil, vize, transfer işlemlerinde sporculara ait bilgi formunda yer alan bilgiler ( telefon, cep telefonu, e-mail, kan grubu) sisteme girilecektir.  
SPOR KULÜPLERİNİN  DİKKATİNE
 
Spor Kulüplerinin vergi dairesi, vergi numarası ve banka hesap numaralarını Sicil ve Lisans Servislerimize bildirmeleri gerekmektedir. Bilgileri eksik olan spor kulüpleri aşağıdaki sicil ve lisans servislerinden birine bilgilerini bildirebilirler.
Bilgileri eksik olan kulüplerin işlemleri bilgiler tamamlanmadan yapılmayacaktır.

TESCİL VE VİZE İŞLEMLERİ 

Yeni Lisans İşlemlerinde Gerekli Evraklar

1. T.C. Kimlik Numarası Beyanı

2. Sağlık raporu (Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu) Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliği Madde 4
  

3. Ferdi sporcularda bir adet tescil fişi. İndirmek için TIKLAYINIZ

4. Kulüp sporcularında iki adet tescil fişi (resimler yapıştırılmış olacak) indirmek için TIKLAYINIZ

5. 2 adet vesikalık resim (1 tanesi Tescil Fişine yapıştırılacak)


Vize işlemlerinde gerekli belgeler

1. Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu

2. Bir tane resim.

3. Eski lisans.

4. Vize  Formu BURADAN indirebilirsiniz.  (Kulüp sporcuları için kulüp tarafından onaylanmış)
 
Spor Kartı 

Spor Federasyonları, spor kulüpleri, özel beden eğitimi ve spor tesisleri, il spor merkezleri, eğitim ve öğretim kurumları ile diğer kurum ve kuruluşlar, yaşam boyu spor, herkes için spor ve diğer spor etkinlikleri kapsamında spor yaptırdıkları kişilere spor kartı verilmesini sağlar. Spor kartı verilirken Ek-3'te yer alan listede belirtilen asgari spora başlama yaşı dikkate alınır.

Spor kartı işlemleri Genel Müdürlük Spor Bilgi Sistemi kapsamında elektronik ortamda tutulur. Spor kartları verildiği dönem için geçerli olup, dönem sonunda yenilenir.

Spor kartı alacakların uyacakları usul ve esaslar spor yaptıran birimler tarafından belirlenir.

Spor Kartı İçin Gerekli Evraklar

a) Sağlık yönünden beden eğitimi ve spor faaliyetleri yapmasına engel bir halinin bulunmadığına dair yazılı beyan,

b) T.C. Kimlik numarası beyanı


c) Spor Kartı bilgi formu SPOR KARTI BİLGİ FORMU

Transfer işlemlerinde gerekli belgeler 

1. Yeni kulübü adına iki adet tescil fişi. İndirmek için TIKLAYINIZ

2. İlişiksiz/Yetki belgesi, Transfer taahhütnamesi. İndirmek için TIKLAYINIZ

3. Sağlık raporu (Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu). Tescil Fişi üzerindeki ibare onaylatılacaktır. Harici ibareler kabul edilmeyecektir.

4. Lisans için bir resim.

5. T.C Kimlik Numarası Beyanı

SPOR KULÜBÜ TESCİLİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR 

1.  Taslak Spor Kulübü Tüzüğü. Örnek Tüzük İçin TIKLAYINIZ

2.  Tüzük tamamı ( içerikte renk belirtilecek,tüzüğün faaliyet alanında sportif alanda faaliyet gösterir ibaresi yer alacak; dernekler il müdürlüğünün Kulüp başkanlığı adına verdiği ilk sayfa ve mühürlü son sayfa ,eğer tüzük onay tarihinden itibaren 6 ay geçmişse genel kurul sonuç bildirgesi evraklara eklenecek.

3.  Spor Kulüpleri Tescil taahhütnamesi (mühürlü ve imzalı) Spor Kulüpleri Tescil Taahhütnamesi İçin TIKLAYINIZ (2 Adet)

4.  Amblem (cd ) ve forma  (takım sporları için A4 sayfaya aktarılmış fotoğraf. Mühürlü ve imzalı) 
(Tüzükteki forma rengi ile aynı renklerle olması lazım) (2 Adet)


5. Taahhütnamede belirtilen branşlarda antrenör belgesi (enaz 2. İhtisas ise 3. Kademe) ve sözleşmesi (mühürlü ve imzalı) Örnek Antrenör sözleşme formu indirmek için TIKLAYINIZ
       
6.  Kulüp Bilgi Formu 1 adet (bilgisayarda doldurulacaktır. İndirmek için SPOR KULÜBÜ BİLGİ FORMU TIKLAYINIZ

7.  Dilekçe (mühürlü ve imzalı) indirmek için DİLEKÇE ÖRNEĞİ TIKLAYINIZ (2 Adet)

8.Yönetim kurulu karar fotokopisi. (Kulübümüzün ........ branşlarında tescilinin yapılabilmesi için ilgili makamlara başvuru yapılmasına karar verilmiştir) ibaresi yer almalı. (2 Adet)

9. Kuruluş bildirgesi

10. Tesis bilgisi (okul kulübüyse okuldan izin yazısı, kulübe aitse tapu fotokopisi / kira kontratı/ tesis protokolü ) 
 
NOT:  Tesisin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nden onaylı ve ruhsat fotokopisi ekte olmalıdır.  Tesis ruhsatı hakkında  651 62 62/118 numaralı telefondan Özel Spor Salonları Şube Müdürlüğümüzden bilgi alabilirsiniz.

11. Merkez ofise ait kira kontratı veya tapu senedi.

12. Vergi numarası ve dairesi

13. İhtisas spor kulüpleri için taahhüt ettiği branşlarda giderini karşılayacak gelire sahip olduğuna dair belge (A4 tasdikli)

14. Halkoyunları branşında tescil yaptıracak spor kulüpleri için kulüp merkezinde bulundurulacak yöreye özgü silahlar hakkında Emniyet Müdürlüğünden izin yazısı, merkez ofiste silah yoksa yazıda bu detay da bulunmalı.

15. Kulübe ait mail adresi

16.  İmza Sirküsü Yetki Belgesi ( Noter Tasdikli )

17. Faaliyet Belgesi

18. 2 top A4 kağıt, 2 adet yarım kapak dosya ve pritt
 

 
KULÜBE BRANŞ İLAVESİNDE İSTENEN BELGELER

1. Dilekçe  (mühürlü ve imzalı) indirmek için TIKLAYINIZ

2. Spor Kulüpleri Tescil taahhütnamesi (mühürlü ve imzalı) SPOR KULÜPLERİ TESCİL TAHHÜTNAME

3. Yönetim kurulu karar fotokopisi. (Kulübümüzün ........ branşlarında tescilinin yapılabilmesi için ilgili makamlara başvuru yapılmasına karar verilmiştir) ibaresi yer almalı.

4. Antrenör belgesi  (antrenör belgesi enaz 2. İhtisas ise 3. Kademe) ve sözleşmesi (mühürlü ve imzalı) ANTRENÖR SÖZLEŞMESİ İÇİN TIKLAYINIZ

5. Tesis bilgisi(kira veya tapu fotokopisi)

6. Kulüp Bilgi Formu. (bilgisayarda doldurulacaktır) İndirmek için TIKLAYINIZ

7. Tescil anında verilmediyse, branş uygunsa şayet forma şekli (A4' e aktarılmış resim)
  
TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ, İSİM DEĞİŞİKLİĞİ VE RENK DEĞİŞİKLİĞİ

1. Yeni tüzük ve Eski Tüzüğün ilk Sayfası

2. Genel kurul tutanağı

3. Dilekçe

4. Renk değişikliğinde ise; ek olarak yeni forma rengi ve yeni amblem ile eski amblem

5. Kulüp Bilgi Formu.  (bilgisayarda doldurulacaktır. İndirmek için
 TIKLAYINIZ
 
EVRAKLAR EKSİKSİZ OLDUĞU TAKDİRDE TALEP İŞLEME ALINACAKTIR. ZAMAN KAYBINI ÖNLEMEK İÇİN, LÜTFEN EVRAKLARINIZIN EKSİKSİZ OLDUĞUNDAN EMİN OLUNUZ.

Nakdi Yardım Talebi 
 
Spor Genel Müdürlüğünce tescili olan ve futbol dışındaki branşlarda il, deplasmanlı ve Türkiye Birinciliği müsabakalarına katılan spor kulüplerinin amatör faaliyetlerini daha iyi bir şekilde yürütebilmeleri amacıyla bütçe imkanları dahilinde nakdi yardım yapılacaktır. 

Bu sebeple; kulübe ait yardım talepleri Spor Genel Müdürlüğü'ne İl Müdürlükleri aracılığıyla gönderilecek olup, İl Müdürlüğü dışında gönderilen talepler dikkate alınmayacaktır. Nakdi Yardım Talebi için Spor Kulübü Nakdi Yardım Değerlendirme Formunda yer alan bilgiler, kulüp talep yazısı ve kulübün borcu olmadığına dair vergi dairesinden alınacak yazı eksiksiz olarak düzenlenecektir. Ayrıca kulüplere ait harcama belgelerinin bir sureti İl müdürlüğümüze ibraz edilecek olup, kulübe ait vergi numarası, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve iletişim bilgileri Müdürlüğümüz Sicil ve Lisans Servisinde "Sicil Otomasyon Sistemine" işlenecektir.


1. Spor Kulüpleri Nakdi yardım Başvuru Duyurusu İçin TIKLAYINIZ

*       Spor Kulüplerine Yardım Üst Yazı TIKLAYINIZ

2. Spor Kulüpleri Nakdi Yardım Dilekçe Örneği İçin TIKLAYINIZ

3. Spor Kulüpleri için NAKDİ YARIM DEĞERLENDİRME FORMU için TIKLAYINIZ

4. Vergi borcu yoktur belgesi.

5.    Genel Müdürlük Nakdi Yardımı Alanların Doldurması gereken Taahhütname için TIKLAYINIZ   ( Yardım aldıktan sonra doldurulacak )

SPORCU LİSANS, TESCİL, VİZE VE TRANSFER YÖNETMELİĞİ İÇİN TIKLAYINIZ