Mevzuat ve YönetmeliklerOkul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği (Yeni).docx İÇİN TIKLAYINIZ

SPOR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ.docx  İiçin TIKLAYINIZ

SPOR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ  MADDE 48:

İzinsiz müsabaka düzenlemek veya mazeretsiz olarak müsabakaya katılmamak

MADDE 48 –  (2) Usulüne uygun bildirime rağmen, geçerli bir mazereti olmaksızın Bakanlık, il müdürlüğü
veya federasyon tarafından düzenlenen müsabaka hazırlıklarına veya müsabakalara katılmayan kişiler; üç aydan
altı aya kadar müsabakadan men, hukuka ve spor ahlakına aykırı bir şekilde sporcunun müsabaka hazırlıklarına
veya müsabakaya katılmasına engel olan kulüpler ise altı aya kadar müsabakadan men cezası ile cezalandırılır.